Onze missie

“De Kern” is een multidisciplinair gezondheidscentrum voor zorgverleners in Tegelen.
De zorgverleners in het centrum leveren professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg, volgens de voor iedere beroepsgroep geldende normen en richtlijnen.

De patiënt staat centraal. Er wordt met aandacht persoonlijke zorg gegeven, startend vanuit de hulpvraag van de patiënt/cliënt. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen en behouden van autonomie en zelfredzaamheid.
Door samenwerking binnen het centrum als ook samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties wordt voor de patiënt goed afgestemde zorg geleverd.

Door de vergrijzing en ontgroening, de ontwikkeling van de techniek en de verandering in de financiële mogelijkheden zal de zorg veranderen. Het gezondheidscentrum de Kern vindt het belangrijk om hierbij samen voor innovatieve, kwalitatief goede en transparante zorg te gaan die zoveel mogelijk vanuit één plek aangeboden wordt. Belangrijke uitgangspunten van het centrum zijn patiënt-/cliëntvriendelijkheid en patiënt-/cliënttevredenheid.

De zorgverleners in het centrum kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars expertise. Samen werken we aan een prettige werksfeer. De lijnen tussen de verschillende disciplines zijn kort en door samen op te trekken kunnen er proactief projecten opgepakt worden voor zowel preventieve als curatieve zorg. Scholing heeft een belangrijke plaats binnen het centrum.